Календар

Интелигентният град, основа за цифровата икономика

Развитието на "умните градове" обхваща както намаляване вредните им емисии, така и по-ефективно планиране на публичния транспорт, пътната мрежа, по-ефективни среди за пренос на електрическа енергия, ВиК услуги, по-безопасна градска среда, по-бърза реакция