Календар

Киберпрестъпленията – предизвикателство за бизнеса и администрациите

Какви са най-новите кибератаки, как да реагират при инциденти с информационната сигурност, какви мерки да предприемат крайните потребители, да се защитят от киберпрестъпления

Мобилният бизнес

Как мобилните приложения допринасят за повишаване на конкурентоспособността и ефективността на бизнеса?

Интелигентният град, основа за цифровата икономика

Развитието на "умните градове" обхваща както намаляване вредните им емисии, така и по-ефективно планиране на публичния транспорт, пътната мрежа, по-ефективни среди за пренос на електрическа енергия, ВиК услуги, по-безопасна градска среда, по-бърза реакция