Дискусии архив

Корпоративната социална отговорност - актуалната роля на бизнеса в обществото

Какви са ползите от КСО и каква е ролята на образованието за изграждането на разбирането за корпоративната социална отговорност