Дискусии архив

Специализирани софтуерни решения за SMB

Състояние на SMB в страната и основните разлики между софтуера, предназначен за малкия и среден бизнес и този за големите компании

Корпоративната социална отговорност - актуалната роля на бизнеса в обществото

Какви са ползите от КСО и каква е ролята на образованието за изграждането на разбирането за корпоративната социална отговорност