Дискусии архив

BI - не просто система, а начин на управление на фирмата

Достъпът до точните данни в точното време и трансформирането на тази информация в бизнес анализи - това ли е основaтa на BI решенията?

Законовите доспехи на е-mail маркетинга

"Изчистването на пазара от недобросъвестните търговци е в полза на цялото общество", Ал. Масларски, член на КЗП

Специализирани софтуерни решения за SMB

Състояние на SMB в страната и основните разлики между софтуера, предназначен за малкия и среден бизнес и този за големите компании

Корпоративната социална отговорност - актуалната роля на бизнеса в обществото

Какви са ползите от КСО и каква е ролята на образованието за изграждането на разбирането за корпоративната социална отговорност