Дискусии архив

Поставените цели и постигнатите резултати чрез CRM

Подходящият момент за внедряване на CRM система. Практически примери за ефективно управление чрез CRM

Възможностите за растеж чрез финансиране на ИТ проекти

Въвеждане на ERP или CRM системи в организациите и безвъзмездният финансов ресурс от ОПРКБИ

Business Intelligence- фактор за успешно управление

Възможността за удвояване на печалбите чрез BI и винаги актуална информация за текущото състояние на бизнеса

Сертифициране на ИС и вписване на ИО и е-услуги – предизвикателства и цели

Кой е инициатор на сертификационния процес? Какво се случва след сертифициране на информационните сисетеми?

Интерактивно образование в България

Равнопоставени ли са учителят и ученикът в онлайн пространството? Какво е мястото на интерактивните уроци в българското образование?

Стандарти в информационната сигурност

Сертифициране по ISO 27 001 и ISO 20 000. Финансиране по ОП „Конкурентоспособност“

Бъдещето на гласовите бизнес комуникации

Преносимост на фиксирани и мобилни номера. По-добра комуникационна свързаност