Дискусии архив

Персонал "под наем" - новата законова рамка

Специфики в договора за наем на персонал - уредено ли е законово това партньорство. Гъвкавост при временните назначения

Технологичните предизвикателства през призмата на Облака

Какви технoлогични тайни се крият зад облачните платформи? Kакви ползи могат да дадат те на вашия бизнес?

Как да пазаруваме от разстояние и какви са най-сигурните начини на плащане

Доверието на потребителя в електронните разплащания. Законови бариери пред пазаруването и доставянето на покупката от чужди сайтове

BPM системите в центъра на управлението на организацията

Моделиране, анализ и усъвършенстване на бизнес процесите - основата за ефективното управление на организациите

Поставените цели и постигнатите резултати чрез CRM

Подходящият момент за внедряване на CRM система. Практически примери за ефективно управление чрез CRM

Възможностите за растеж чрез финансиране на ИТ проекти

Въвеждане на ERP или CRM системи в организациите и безвъзмездният финансов ресурс от ОПРКБИ