Дискусии архив

CRM практики във финансови институции, застрахователни дружества и ПОК

Анализът на клиентската база и възможностите за управлението и поддържането й са важни за този процес, защото така могат да се отсеят най-ценните клиенти и да се подпомогне идентифицирането на неперспективните такива.

Развитие и необходимост от електронни канали за разплащане

Уебинарът обсъжда какви са условията за пазаруването в електронния магазин и разплащането по електронен път и имат ли тези канали недостатъци.

GIS – важна част от инфраструктурата на организациите

Модернизирането на администрацията с имплементирането на GIS решения – част от пътя към електронно правителство

Развитие на е-административното обслужване

Сред обсъщаните теми ще бъдат резултати от анализа на първичните администратори на данни и техните услуги в регистрите на е-правителството, приоритетните административни услуги и портала на е-правителството

Аутсорсинг на ИТ услуги в търсене на ценово ефективно решение

Хостинг услугите в съвременната икономическа ситуация, денонощна техническа поддръжка на сървърите на хостинг доставчиците, център за данни под наем

Актуални тенденции на Business Intelligence софтуера

Какви са добрите практики за отсяване на качествените данни от често огромното количество неструктурирана информация, с каква скорост и какви обеми от данни се анализират, какъв е съвременният поглед върху Business Intelligence?

Енергийната ефективност – ключов приоритет при опазването на околната среда

Принуден ли е бизнесът да демонстрира ангажираност към намаляване вредното въздействие върху околната среда или има социален ангажимент и отговорност към това? Какви са ползите от въвеждането на ISO 14 001:2004 и BS EN 16 001?

Системите за управление на бизнеса за оптимизация на процесите в предприятията от ХВП

От какви системи за управление на бизнеса се нуждаят компаниите в сферата на леката промишленост и в частност тези от хранително-вкусовата промишленост (ХВП), какви процеси се автоматизират и какви са спецификите на този бранш?

България на международната карта на широколентовия достъп

В 19-те региона средно между 18 и 20% от общото население са потенциалните потребители на широколентов Интернет достъп. Потенциалните потребители в същите региони сред публичните и общински институции са между 26 и 30%

Оптимизация и ефективност чрез методите за електронно управление на съдържанието

Какво определя нуждата от внедряване на системи за управление на документооборот? Как системите за управление на документооборота биха могли да повишат ефективността на работа?