Дискусии архив

Системите за управление на бизнеса за оптимизация на процесите в предприятията от ХВП

От какви системи за управление на бизнеса се нуждаят компаниите в сферата на леката промишленост и в частност тези от хранително-вкусовата промишленост (ХВП), какви процеси се автоматизират и какви са спецификите на този бранш?

България на международната карта на широколентовия достъп

В 19-те региона средно между 18 и 20% от общото население са потенциалните потребители на широколентов Интернет достъп. Потенциалните потребители в същите региони сред публичните и общински институции са между 26 и 30%

Оптимизация и ефективност чрез методите за електронно управление на съдържанието

Какво определя нуждата от внедряване на системи за управление на документооборот? Как системите за управление на документооборота биха могли да повишат ефективността на работа?

Кой кой е в българската дигитална класна стая

Популяризират ли се добрите практики на преподавателите и трябва ли да се поощряват по някакъв начин те? Съвременният урок и средствата за визуализирането му

Персонал "под наем" - новата законова рамка

Специфики в договора за наем на персонал - уредено ли е законово това партньорство. Гъвкавост при временните назначения

Технологичните предизвикателства през призмата на Облака

Какви технoлогични тайни се крият зад облачните платформи? Kакви ползи могат да дадат те на вашия бизнес?

Как да пазаруваме от разстояние и какви са най-сигурните начини на плащане

Доверието на потребителя в електронните разплащания. Законови бариери пред пазаруването и доставянето на покупката от чужди сайтове