Дискусии архив

Актуални тенденции на Business Intelligence софтуера

Какви са добрите практики за отсяване на качествените данни от често огромното количество неструктурирана информация, с каква скорост и какви обеми от данни се анализират, какъв е съвременният поглед върху Business Intelligence?

Енергийната ефективност – ключов приоритет при опазването на околната среда

Принуден ли е бизнесът да демонстрира ангажираност към намаляване вредното въздействие върху околната среда или има социален ангажимент и отговорност към това? Какви са ползите от въвеждането на ISO 14 001:2004 и BS EN 16 001?

Системите за управление на бизнеса за оптимизация на процесите в предприятията от ХВП

От какви системи за управление на бизнеса се нуждаят компаниите в сферата на леката промишленост и в частност тези от хранително-вкусовата промишленост (ХВП), какви процеси се автоматизират и какви са спецификите на този бранш?

България на международната карта на широколентовия достъп

В 19-те региона средно между 18 и 20% от общото население са потенциалните потребители на широколентов Интернет достъп. Потенциалните потребители в същите региони сред публичните и общински институции са между 26 и 30%

Оптимизация и ефективност чрез методите за електронно управление на съдържанието

Какво определя нуждата от внедряване на системи за управление на документооборот? Как системите за управление на документооборота биха могли да повишат ефективността на работа?

Кой кой е в българската дигитална класна стая

Популяризират ли се добрите практики на преподавателите и трябва ли да се поощряват по някакъв начин те? Съвременният урок и средствата за визуализирането му

Персонал "под наем" - новата законова рамка

Специфики в договора за наем на персонал - уредено ли е законово това партньорство. Гъвкавост при временните назначения