Дискусии архив

Онлайн обучение: Как да повишим стандарта си на живот, без да жертваме от времето си

За разлика от развитите държави, в България темата за финансовата грамотност се неглижира. Познанията на гражданите в областта на инвестициите и плановете за финансовото им бъдеще са доста ограничени.

Как се прави бизнес в облака и как да измерим ползите

Как новият бизнес модел може да даде конкуретно предимство и да отвори вратата към чужди пазари, какви са ползите от облака и реални примери за успешното им приложение у нас

Ангажираност на служителите и HR политики в съвременната компания

Мястото на HR отдела в компанията и доколко е важно той да познава бизнеса. HR политиките за ангажираност на служителите в различните сфери на бизнеса. Работната среда и възможностите за развитие

CRM практики във финансови институции, застрахователни дружества и ПОК

Анализът на клиентската база и възможностите за управлението и поддържането й са важни за този процес, защото така могат да се отсеят най-ценните клиенти и да се подпомогне идентифицирането на неперспективните такива.

Развитие и необходимост от електронни канали за разплащане

Уебинарът обсъжда какви са условията за пазаруването в електронния магазин и разплащането по електронен път и имат ли тези канали недостатъци.

GIS – важна част от инфраструктурата на организациите

Модернизирането на администрацията с имплементирането на GIS решения – част от пътя към електронно правителство

Развитие на е-административното обслужване

Сред обсъщаните теми ще бъдат резултати от анализа на първичните администратори на данни и техните услуги в регистрите на е-правителството, приоритетните административни услуги и портала на е-правителството

Аутсорсинг на ИТ услуги в търсене на ценово ефективно решение

Хостинг услугите в съвременната икономическа ситуация, денонощна техническа поддръжка на сървърите на хостинг доставчиците, център за данни под наем

Актуални тенденции на Business Intelligence софтуера

Какви са добрите практики за отсяване на качествените данни от често огромното количество неструктурирана информация, с каква скорост и какви обеми от данни се анализират, какъв е съвременният поглед върху Business Intelligence?

Енергийната ефективност – ключов приоритет при опазването на околната среда

Принуден ли е бизнесът да демонстрира ангажираност към намаляване вредното въздействие върху околната среда или има социален ангажимент и отговорност към това? Какви са ползите от въвеждането на ISO 14 001:2004 и BS EN 16 001?