Дискусии архив

BI и BA системите - не само технология, а цялостна бизнес стратегия

Темпове на развитие на BI и BA пазарът в България - ключови характеристики и предизвикателства.

Интелигентно проектиране на градската среда (CAD и GIS системи)

Как управлението на градската среда се подпомага от възможностите на CAD и GIS софтуера, как тези системи подпомагат процеса на създаване, събиране, обработка и правилно използване на наличната информация, ще разберем на 28 май в онлайн дискусия с фокус в

Онлайн обучение: Как да повишим стандарта си на живот, без да жертваме от времето си

За разлика от развитите държави, в България темата за финансовата грамотност се неглижира. Познанията на гражданите в областта на инвестициите и плановете за финансовото им бъдеще са доста ограничени.

Как се прави бизнес в облака и как да измерим ползите

Как новият бизнес модел може да даде конкуретно предимство и да отвори вратата към чужди пазари, какви са ползите от облака и реални примери за успешното им приложение у нас

Ангажираност на служителите и HR политики в съвременната компания

Мястото на HR отдела в компанията и доколко е важно той да познава бизнеса. HR политиките за ангажираност на служителите в различните сфери на бизнеса. Работната среда и възможностите за развитие

CRM практики във финансови институции, застрахователни дружества и ПОК

Анализът на клиентската база и възможностите за управлението и поддържането й са важни за този процес, защото така могат да се отсеят най-ценните клиенти и да се подпомогне идентифицирането на неперспективните такива.

Развитие и необходимост от електронни канали за разплащане

Уебинарът обсъжда какви са условията за пазаруването в електронния магазин и разплащането по електронен път и имат ли тези канали недостатъци.