Дискусии архив

Kачество и ефективност с BPM

Моделиране, анализ и усъвършенстване на бизнес процесите. Предимства и предизвикателства

Обществената значимост на ГИС: теория и практика

Как ГИС подпомагат обществото и бизнеса и къде сме ние по отношение на прилагането и използването на ГИС данните

Кариерно развитие в ИКТ сектора

Ще дискутираме е-уменията на студентите и достатъчно подготвени ли са, за да оправдаят високите изисквания на пазара на труда

Бъдещето на широколентовия достъп в страната и по света

Състояние, развитие и перспективи пред широколентовия достъп и инвестиция в широколентова инфраструктура

Смарт сити - решения за интелигентно управление в големия град

Градовете заемат централно място в съвременния свят, а информационните технологии са важна съставна част на устойчивото развитие на интелигентните градове.

BI и BA системите - не само технология, а цялостна бизнес стратегия

Темпове на развитие на BI и BA пазарът в България - ключови характеристики и предизвикателства.