Дискусии архив

Бъдещето на широколентовия достъп в страната и по света

Състояние, развитие и перспективи пред широколентовия достъп и инвестиция в широколентова инфраструктура

Смарт сити - решения за интелигентно управление в големия град

Градовете заемат централно място в съвременния свят, а информационните технологии са важна съставна част на устойчивото развитие на интелигентните градове.

BI и BA системите - не само технология, а цялостна бизнес стратегия

Темпове на развитие на BI и BA пазарът в България - ключови характеристики и предизвикателства.

Интелигентно проектиране на градската среда (CAD и GIS системи)

Как управлението на градската среда се подпомага от възможностите на CAD и GIS софтуера, как тези системи подпомагат процеса на създаване, събиране, обработка и правилно използване на наличната информация, ще разберем на 28 май в онлайн дискусия с фокус в