Дискусии архив

Мобилното приложение: един съвременен канал за комуникация с клиентите

Мобилните приложения и мястото им в бизнеса. Защо да включите мобилното приложение в своята фирмена стратегия, какво приложение да създадете, на какви технологии да заложите и какви са добрите практики в областта?

Учебни програми в съответствие с изискванията към младите хора

Дискусията ще постави акцент на е-уменията, които младите придобиват в рамките на средното образование

Аспекти на съвременната корпоративна мобилност

Какви са ползите, предизвикателствата и капаните при използването на мобилни корпоративни приложения, как да се гарантира сигурността и как да се оцени възвръщаемостта на инвестицията

Kачество и ефективност с BPM

Моделиране, анализ и усъвършенстване на бизнес процесите. Предимства и предизвикателства

Обществената значимост на ГИС: теория и практика

Как ГИС подпомагат обществото и бизнеса и къде сме ние по отношение на прилагането и използването на ГИС данните

Кариерно развитие в ИКТ сектора

Ще дискутираме е-уменията на студентите и достатъчно подготвени ли са, за да оправдаят високите изисквания на пазара на труда

Бъдещето на широколентовия достъп в страната и по света

Състояние, развитие и перспективи пред широколентовия достъп и инвестиция в широколентова инфраструктура