Дискусии архив

Корпоративната мобилност – ключов фактор за ефективност на бизнеса

Корпоративната вътрешнофирмена мобилност и мобилността, насочена към крайните клиенти - въпроси и отговори

Противодействие и превенция на киберпрестъпленията

Киберпрестъпниците днес са прекалено високотехнологични и все по-изобретателни с всяка изминала година. Според средите, продиводействащи на киберпрестъпленията, 2014-та беше година на нестихващ прилив на киберпрестъпления, кражба на данни, причиняващи вре

Облакът – стратегическа технология за бизнеса

Облачният компютинг - една от 10-те стратегически технологични тенденции за 2015 г. с потенциал за значително въздействие върху организациите за следващите 3 години

3D печатът - водеща технология на бъдещето

Какви са възможностите на 3D печата и какво е бъдещето на тази технология по света и у нас

Информираност на младите кадри за кариерните възможности на ИКТ сектора

Неведнъж сме засягали темата за растящата необходимост от ИКТ професионални умения в страната. Хората, които имат потенциал за развитие – талантите и ключовите за организацията служители, са много ценни.