Дискусии архив

Мобилният бизнес и спецификата на мобилните приложения

Как мобилните приложения допринасят за повишаване на конкурентоспособността и ефективността на бизнеса?

Киберпрестъпленията – предизвикателство за бизнеса и администрациите

Какви са най-новите кибератаки, как да реагират при инциденти с информационната сигурност, какви мерки да предприемат крайните потребители, да се защитят от киберпрестъпления

Облачни услуги – осъзнаване на потенциала

Какви резултати отчитат, българските компании, които ползват облачни услуги и кога преходът към облака е най-удачното решение?

Интернет на нещата – пазар с огромен потенциал и възможности за бизнес

Какви са перспективите пред пазара на IoT, кои са областите, в които Интернет на нещата може да претърпи най-голямо развитие, какви ще са движещите сили за развитието на този пазар?

ГИС системите в помощ на оптимизацията на бизнеса

Какви задачи се решават с помощта на ГИС и кои са активните от гледна точка на приложението сектори у нас, как ГИС системите оптимизират бизнеса, какви са съвременните модели на използване на ГИС, как се решава проблемът с кадрите? Отговарят експертите