Дискусии архив

Kак изкуственият интелект може да подобри работата ни?

Банковият сектор и здравеопазването са сред най-засегнатите от AI - вижте разликата в подхода им.

Интелигентният град – печелившите бизнес сценарии

Концепцията за интелигентния град е свързана преди всичко с умно и споделено използване на съвременните ИКТ технологии, с чиято помощ се поощряват, разработват, внедряват и рекламират устойчиви практики, решаващи част от увеличаващите се предизвикателства

Дигитализация на веригата за доставки в ХВП

Търсим отговорите на въпроси, свързани с управлението на доставките в ХВП. Как софтуерът може да улесни работата на веригата на доставките? И още - как автоматизцията ще намали грешките и разходите на фирмите.

Интелигентният град - основа за цифровата икономика

Развитието на "умните градове" обхваща както намаляване вредните им емисии, така и по-ефективно планиране на публичния транспорт, пътната мрежа, по-ефективни среди за пренос на електрическа енергия, ВиК услуги, по-безопасна градска среда, по-бърза реакция

Мобилният бизнес и спецификата на мобилните приложения

Как мобилните приложения допринасят за повишаване на конкурентоспособността и ефективността на бизнеса?

Киберпрестъпленията – предизвикателство за бизнеса и администрациите

Какви са най-новите кибератаки, как да реагират при инциденти с информационната сигурност, какви мерки да предприемат крайните потребители, да се защитят от киберпрестъпления

Облачни услуги – осъзнаване на потенциала

Какви резултати отчитат, българските компании, които ползват облачни услуги и кога преходът към облака е най-удачното решение?

Интернет на нещата – пазар с огромен потенциал и възможности за бизнес

Какви са перспективите пред пазара на IoT, кои са областите, в които Интернет на нещата може да претърпи най-голямо развитие, какви ще са движещите сили за развитието на този пазар?