Какво представляват дискусиите?

Дискусиите са нова форма на интерактивна комуникация, като се провеждат в реално време и засяга актуални теми, вълнуващи българския ИТ бизнес и потребители. Иновативният подход на IDG.BG при провеждането им е доказал своята ефективност в достигане до конкретна и тясно таргетирана целева аудитория.

Високият посетителски интерес към всяка една от темите е сериозно основание онлайн дискусиите да претендират за едно от челните места сред ефективните и надеждни канали за дискутиране на важни теми.

Кой участва в дискусиите?

Във всяка от дискусиите доказани специалисти и авторитети участват в обсъждане на актуалните тенденции в света на информационните технологии, разяснявайки предимствата на конкретните решения и предложения за справяне с проблемите в тях.

Дългогодишният им опит и експертно мнение са ценен актив, който допринася за правилната посока в разглеждане на конкретната проблематика и са важен елемент за достигане до конкретни изводи и предложения по дискутираната тема.

Наред с тях присъстват и независими експерти, компании производители или внедрители на конкретното решение, както и реални потребители, които могат да споделят ползите от него и евентуалните предизвикателства, които са срещнали по време на имплементацията и работата с него.

Така триъгълникът на всички участващи в процеса е завършен и могат да бъдат чути всички възможни гледни точки по даден проблем.

Как да видя запис от минали дискусии?

След края на всяка дискусия, аудио-видео записът от нея се публикува в секция Архив, където са достъпни всички състояли се до момента дискусии наред с обобщителните материали, официалните гости и зададените въпроси.

Какво ми е нужно, за да участвам?

За да участвате в текущата дискусия е необходимо да имате връзка към интернет, микрофон и слушалки. Можете да се включите дори от мобилния си телефон или таблет.

Как протича дискусията?

Водещият (модераторът) и официалните гости водят разговор по определените тематични панели, като участниците, които са се включили в дискусията, но не са официални гости са със спрени микрофони. Това позволява на гостите да водят спокоен, последователен разговор, който да не бъде "разкъсван" от многобройните и често твърде разнопосочни въпроси на посетителите. 

Когато участник иска да вземе думата, той трябва да използва бутона "Вдигни ръка" или да изпрати текстово съобщение до модератора, като той по свое усмотрение може да го предложи на вниманието на официалните гости за коментар.

След края на всеки тематичен панел участниците имат възможност да се включат и да зададат въпросите си лично.

Как да предложа нова дискусия?

Можете да изпратите писмо до пощата на редакцията, като се аргументирате с какво тази тема е привлякла вниманието Ви, кого точно очаквате да видите в дискусията и пр.