Теми и панели

  Съвременните технологии като мотивация за усъвършенстване знанията на ученика

  15 април 2014, 10:30

  Информационните технологии доказаха своята важност за съвременното образование, но те отдавна не се изчерпват само с компютъра в класната стая. Високоскоростните мрежи, електронните уроци, мултимедийните пособия са също част от съвременния урок и много училища в страната вече споделят добри практики в използването им. За съжаление много от средните училища в страната се сблъскват с редица предизвикателства при намиране на финансиране за набавяне на всички тези технологични средства. Дали делегираните бюджети, публично-частните партньорства или националното финансиране подпомагат този процес на модернизация на ИТ в училището, какви са предизвикателствата пред средното образование в страната и как Стратегията за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.) предвижда да промени ситуацията в момента, ще чуем в уебинар на 15 април.

  Акценти:

  • Какво предвижда Стратегията за развитие и ефективно прилагане на информационните и комуникационни технологии

  • Какви са заложените цели на първия етап от Стратегията в периода 2014-2015 година

  • Нови методи на преподаване

  • Националните програми и възможности за финансиране. Програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище"

  • Модерната класна стая – изцяло дигитализирана, с електронно съдържание и модерни средства за работа на преподаватели и ученици (интерактивна дъска, електронен дневник, компютърни терминали, преносим компютър за всеки ученик, отваряне на образователната система към мобилни устройства (m-learning), високоскоростна Интернет свързаност)

  • Подходящият софтуер за управление на учебния процес
  • Електронно съдържание по всички предмети и достъпът до него от ученици и преподаватели