Теми и панели

  Енергийната ефективност – ключов приоритет при опазването на околната среда

  28 юни 2012, 10:30

  Задължение и отговорност в разработването и прилагането на стратегии за борба с климатичните промени имат както държавата, така и организациите и разбира се гражданите. Напоследък природата все по-често ни показва, колко важно е да опазваме околната среда, а компаниите биха могли да участват активно в този процес, като бъдат отговорни корпоративни граждани, посредством редица инициативи. Компаниите биха могли да демонстрират това, чрез въвеждането на Системи за управление на околната среда (СУОС), основани на стандарта ISO 14 001.

  Сертифицираната система за управление на околната среда по ISO 14 001 може да помогне на организациите да извършват своите дейности по по-ефективен и отговорен към околната среда начин, като същевременно отговарят на съответните нормативни изисквания. Един съществен елемент от опазването на околната среда е отговорното управление на енергийната ефективност. Стандартът BS EN 16 001:2009 съдържа изисквания, които определят консуматорите на енергия и помагат за дефиниране целите за намаляване на консумацията чрез оптимизиране на енергопотреблението.

  Специалисти от компанията Lloyd's Register Bulgaria, ще обяснят същността на логичното надграждане на ISO 14 001 с BS EN 16 001. Какви са предимствата на двата стандарта, какви са приликите и разликите между тях, кои компании са ангажирани вече с инвестиции в тях и на кои това е предстояща стъпка, как държавата подкрепя подобни иницативи и какви евросредства могат да се инвестират в тях, са част от въпросите, които ще засегнат официалните гости в уебинар на 28 юни. Уебинарът е организиран от технологичния сайт IDG.BG и Lloyd's Register Bulgaria.

  Основни тематични акценти:

  • Принуден ли е бизнесът да демонстрира ангажираност към намаляване вредното въздействие върху околната среда или има социален ангажимент и отговорност към това?
  • Какви са ползите от въвеждането на ISO 14 001:2004 и BS EN 16 001?
  • Специфики на сертифицирането по посочените стандарти
  • Задължителна стъпка ли е сертифицираните по ISO 14 001:2004 да пристъпят към сертифициране по BS EN 16 001, или естествена необходимост?
  • Добавя ли сертифицирането по посочените два стандарта конкурентоспособно предимство на компаниите?
  • Енергийната ефективност като приоритет на държавата
  • Наясно ли са компаниите с възможностите, които им предоставя стартиралото на 14 май кандидатстване по схема "Eнергийна ефективност и зелена икономика"?
  • Ролята на финансовите институции във финансирането
  • Какви са очакванията от този проект, при който финансовите институции са участници в процеса – решава ли се по този начин проблемът с липсата на съфинансиране и пречката пред компаниите да изпълнят проектите си?
  • „Зелена кауза", социална отговорност или просто отговор на нормативните изисквания?