Официални гости

  Поставените цели и постигнатите резултати чрез CRM

  27 септември 2011, 10:30

  Сергей Андреев

  Сергей Андреев

  Директор "Бизнес анализи и оптимизация", Методия АД

  Радослав Вангелов

  Радослав Вангелов

  Мениджър продажби бизнес приложения, Oracle

  доц. д-р Петко Русков

  доц. д-р Петко Русков

  Преподавател, катедра "Софтуерни технологии", ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски"

  Полина Господинова

  Полина Господинова

  Отговорно лице по процеса на внедряване на CRM софтуер в БАУРЧР

  Николай Николов

  Николай Николов

  Консултант "Иновации", ГлаксоСмитКлайн