Теми и панели

  Поставените цели и постигнатите резултати чрез CRM

  27 септември 2011, 10:30

  Системите за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) дават възможност за оптимизиране работата и печалбата, на базата на информация за предпочитанията на клиентите. Основната цел на CRM е подобряване на взаимодействието с клиентите, което е основополагащо за успеха на фирмата.

  Как да се обедини цялата клиентска информация; Как най-ефективно да бъде внедрена CRM системата; Как да се използват най-ефективно аналитичните средства на CRM, за да се постигне максимално бързо възвръщане на вложените средства; Как CRM помага за изграждане на жизненоважни за компанията стратегически решения за поддържане лоялността на клиента; Какви са най-често срещаните предизвикателства във внедряването и ефективното използване на този софтуер?

  Tези въпроси ще дискутират потребители и разработчици на CRM системи по време на уебинар, организиран от технологичния сайт IDG.BG. Срещата ще бъде проведена в онлайн канала http://discussions.idg.bg на 27-ми септември от 10:30 до 12:00ч.

  I Панел: Подходящият момент за внедряване на CRM система

  • Кои са признаците, подсказващи необходимостта от CRM?
  • Функционалности на CRM системата – необходимият минимален и разширен набор от инструменти
  • Кои служители в компанията се нуждаят от CRM?
  • Предизвикателствата при внедряване на CRM
  • Ролята на човешкия фактор при внедряването и използването на CRM системите?

  II Панел: Практически примери за ефективно управление чрез CRM

  • Възвръщаемост на инвестицията в CRM - можем ли да прогнозираме за колко време след имплементацията ще бъдат изплатени вложените средства?
  • Стратегически решения чрез възможностите на CRM, за да изпреварим конкуренцията
  • KPI (Key Performance Indicators)– достъп до ключова за бизнеса информация в реално време
  • Добри практики и примери за успешно управление чрез ключови функции на CRM