Официални гости

  Възможностите за растеж чрез финансиране на ИТ проекти

  26 юли 2011, 10:30

  Цветан Стоевски

  Цветан Стоевски

  Главен директор на дирекция "Конкурентоспособност и иновации", ИАНМСП

  Мария Младенова

  Мария Младенова

  Началник отдел "Оценка и договаряне", ИАНМСП

  Орлин Дочев

  Орлин Дочев

  Управляващ партньор, Некст Консулт

  Петър Миленков

  Петър Миленков

  Партньор - Бизнес развитие, Некст Консулт

  Филип Мутафис

  Филип Мутафис

  Управляващ партньор, Балкан Сървисис ООД

  Петя Божкова

  Петя Божкова

  Отдел „Европейски програми и проекти”, Балкан Сървисис

  Севделина Георгиева

  Севделина Георгиева

  Мениджър „Европейски проекти и програми”, Делина Консулт ЕООД