Теми и панели

  Възможностите за растеж чрез финансиране на ИТ проекти

  26 юли 2011, 10:30

  Често срещана пречка за развитието на една идея е липсата на средства за осъществяването й. Финансирането е от първостепенна важност, а много често желаещите не са информирани относно възможностите за това.

  Дискусията ще докаже, че не е необходимо кандидатът за финансиране да е специалист по европрограми, за да получи финансиране. Той трябва да знае към кого да се обърне и къде да потърси информация за предоставяните за това възможности. Съществуват редица специфични правила и процедури за подготовка, оценяване и изпълнение, които трябва да се имат предвид.

  Целта е да бъдат обсъдени съществуващите проекти и програми за финансиране по европейски и национални програми, както и другите възможности за финансиране. Освен разясняване на актуалните програми и проекти за финансиране, ще бъдат дадени и насоки за кандидатстване по тях.

  • Финансиране на ИТ проекти чрез европейски и национални програми
  • Необходимостта от въвеждане на ERP или CRM системи в организациите и безвъзмездният финансов ресурс от ОПРКБИ
  • Консултантски услуги и професионални съвети – как да изберем подходящата консултираща организация?
  • Ролята на консултантите в изготвяне на проекта, продължителност и одит
  • Спазване на крайните срокове за подаване на проектни предложения
  • Оценка на проектното предложение и каква е процедурата ако бъде отхвърлено?
  • Често срещани грешки при подаване и изпълнение на проектите...
  • Партньорства на ИТ компании с банкови институции и оперативни програми в процеса на финансиране
  • Международни програми за финансиране в България и в какво се изразяват те