Обзорна статия

  Business Intelligence- фактор за успешно управление

  5 юли 2011, 10:30

  Доброто планиране и изпълнение на BI проекта са в основата на възвръщаемостта на инвестицията в кратки срокове

  Като резултат от икономическото забавяне голяма част от компаниите търсят начини за оптимизиране взимането на важни за управлението решения чрез достъп до навременна, качествена и точна информация. Целта на BI решенията е да предоставят правилната информация в правилното сечение и на тази база да бъде взето стратегическо решение.

  Ако един BI проект се планира и изпълни добре, той може да доведе до многократна възвръщаемост на инвестициите в кратки срокове. Това бяха чaст от изводите, зад които се обединиха официалните гости в уебинар, проведен на 5-ти юли иорганизиран от IDG.BG, с подкрепата на Oracle Bulgaria, Balkan Services и Varna Business Services.

  Интерактивни инструменти за анализи и кой ги изготвя

  Все повече се наблюдава предоставяне на възможността крайните потребители да формират информацията по начин, по който им е необходима, заяви Радослав Вангелов, мениджър продажби бизнес приложения в Oracle Bulgaria. Според Свилен Стоянов, началник сектор BI на Мобилтел, много внимателно трябва да се помисли кои инструменти да бъдат предоставени на потребителите, защото един от основните проблеми на съвременния BI е грешно интерпретиране на вярно подадена информация.

  Изготвянето на анализи от ИТ отдела, според Владимир Рашев, управляващ партньор на Balkan Services, има своите предимства и недостатъци. Служителите в ИТ отдела познават технологиите, знаят къде да намерят данните, но проблемът е, че те не винаги са достатъчно добре запознати с логиката на отчета или анализа. Мнението на Георги Александров, мениджър продажби – телнологии в Oracle бе, че анализът би трябвало да се осъществява от човека, който го използва, т.е.от бизнеса.

  Според Надежда Динишева, регионален мениджър за партньорите на QlikTech, въпросът не е кой подготвя анализите, а по-скоро чии интереси обслужват те. Дискутиращите се спряха и на ролята на външните консултанти, които могат да направят задълбочен анализ и на базата на своя опит да предложат най-адекватните ключови показатели, които да бъдат проследявани с помощта на BI системата. В Петрол АД работят такива специалисти, които могат да приведат качеството на анализите в състояние, в което да бъдат полезни на мениджмънта, добави Николай Петков, мениджър SAP проекти в компанията.

  Повечето от официалните гости останаха единодушни, че потребителите могат сами да съставят отчети и анализи, стига да има увереност, че могат да се справят с тази задача. Даден бе пример с Мобилтел, в която 95 % от отчетите и анализите са направени от крайни потребители. Петър Буров, началник управление "ИТ", Алианц Банк България, посочи, че 90 % от ползваемостта на BI приложението е от оперативни работници, експерти и специалисти в съответните области. Според него BI не е само решение, което е предназначено за топ мениджмънта на организацията, то може да служи и на съответното ниво, което знае как да чете тези данни и да разполага с тях.

  Получаване на актуална информация за текущото състояние на бизнеса чрез BI

  Информацията според Вангелов зависи от конкретната нужда и от спецификата на бизнеса. Ако е необходимо компанията да има информацията в реално време, тя може да я има. Рашев се присъедини към мнението му - информацията може да идва от 10 системи и да се разбере дали бизнесът се движи в желаната посока. Според Ивайло Мутафчиев, ръководител проекти „BOBJ BI", Varna Business Services, BI системата работи върху големи обеми, където агрегацията на данните е през даден период. Той смята, че текущото състояние на бизнеса към момента на извикване на отчета или справката е към минал период на обработка на данните.

  BI е един съществен елемент от анализа на информация и един от основните спомагателни елементи при формирането й. Всяка компания, която разполага с разнообразни и голямо количество данни може да използва BI. Бяха дадени примери с ритейл компании, дистрибутори, телекоми и финансови институции, които имат множество клиенти, продукти и продажби, което е добра среда за анализ. "Независимо от всички предимства и широки възможности на BI технологиите, успехът на тези решения зависи от начина на тяхното изграждане и използване", каза за финал Надя Кръстева, главен редактор на сп. CIO.

  Кръстева и Никола Няголов, старши мениджър управление и информационни технологии в KPMG България, съмодератори в уебинара, се обединиха около тезата, че BI на българския пазар през последните няколко години е една много силно дискутирана тема и тези системи не само стават по-популярни, но и преживяват еволюция в качествено и технологично отношение. Това, което Няголов изтъкна като изключително важно за компаниите, които имплементират BI решения, е начинът на употреба, поставянето на ясни цели и база от 20-40 показателя, които имат едно и също значение за всички в компанията и техните комбинации да бъдат тълкувани еднозначно.