Теми и панели

  Business Intelligence- фактор за успешно управление

  5 юли 2011, 10:30

  Каква управленска отчетност и кои отчети са необходими, от кого трябва да бъдат определени те, как и в какъв формат да бъдат получени? Често се случва така, че изискванията за отчети не са структурирани и стандартизирани и някои ИТ отдели прекарват повече от 60 % от времето си в изготвянето им? Кой трябва да изготвя анализите и какво е качеството на получения анализ?

  Понякога в този процес се използват различни оперативни справки, някои от които се генерират дори на базата на първична отчетна информация, което освен че изисква много време, допринася и за допускането на грешки.

  Това са част от въпросите, които ще дискутират представители на бизнеса по време на предстоящия уебинар. Официалните гости ще обсъдят и възможностите за ефективното използване на информационните активи посредством BI.

  I Панел: Взимане на важни решения чрез BI

  • Къде свършват отчетите и къде започва анализът?
  • Как трябва да изглежда рипортингът – статични отчети, графична информация и кой трябва да го извършва?
  • Интерактивни инструменти за анализи 
  • Кой трябва да изготвя анализите?
  • Качество на генерираните отчети и на получения анализ
  • Съществува ли риск за конфиденциалността на обработваните данни или от неточен анализ?

  II Панел: Положителното въздействие на BI технологиите върху успешното фирмено развитие

  • BI - oбвързването на действието със стратегията
  • Как различните отдели използват анализираната информация – основният актив, с който разполагат
  • Възможностите за получаване на актуална информация за текущото състояние на бизнеса чрез BI
  • Прогнозиране и удвояване на печалбите чрез BI – възвръщаемостта на инвестицията