Официални гости

  Е-Фактура - бързина, удобство, икономичност

  8 юни 2011, 10:30

  Васил Панов

  Васил Панов

  Директор на дирекция "Контрол" в Централно управление на Национална агенция за приходите

  Емил Джиновски

  Емил Джиновски

  ИТ мениджър, Ромпетрол БГ

  Екатерина Христова

  Екатерина Христова

  Управител, Райфайзен Лизинг България ООД

  Венцислав Терзийски

  Венцислав Терзийски

  Началник отдел "Договорна администрация", Райфайзен Лизинг България ООД

  Богдан Ставрев

  Богдан Ставрев

  Главен експерт „Маркетинг и продажби“, БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ АД

  Яко Пилософ

  Яко Пилософ

  Директор "Развойна дейност", Контракс

  Mара Тахчиева

  Mара Тахчиева

  Оперативен счетоводител, ICT Media

  Тодор Тодоров

  Тодор Тодоров

  Управител, Дайрект Сървисиз ООД