Теми и панели

  Е-Фактура - бързина, удобство, икономичност

  8 юни 2011, 10:30

  Електронната фактура е един от основните съвременни инструменти за така обсъжданото спестяване на финансови средства и време. Но дали българските компанни й имат доверие, дали са готови да се откажат от купищата хартия, които са свикнали да поддържат години наред? Ще стане ли задължителна е-фактурата за държавите, членуващи в ЕС?

  Това са част от въпросите, които си задават управленските нива на голяма част от бизнеса в България. Компании, предлагащи услугата е-фактура, компании, предоставящи софтуерната платформа, компании, които са изпитали предимствата на е-фактурата и такива, които все още размишляват върху смисъла от тази стъпка ще дискутират по време на организирания от технологичния сайт IDG.BG уебинар.

  I Панел: Практика ли е е-фактурата в България?

  • Нормативната уредба в страната – спазени ли са законовите изисквания при издаване на е-фактури?
  • Какви са изискванията към доставчиците и потребителите на услугата?
  • Ще стане ли задължителна е-фактурата за държавите членки на ЕС?
  • Какви ще бъдат последствията за бизнеса ако това се случи? Позитиви и негативи

  II Панел: Ползи и предизвикателства

  • Ще се откаже ли българският бизнес от „купищата хартия“, за да използва е-фактурата, спестявайки средства и щадяйки околната среда?
  • Проблемна ли е интеграцията с финансово-счетоводните системи на фирмите?
  • Човешкият фактор в е-фактурата и снижава ли се възможността за допускане на грешки при попълването?
  • Хартиената фактура или е-фактурата е по-малко ресурсоемка?
  • Бързина и сигурност на процеса издаване-изпращане-получаване
  • Онлайн справки в реално време – финансовият контрол
  • Е-фактурата като средство за събираемост на задълженията – ясен е моментът на получаване, отваряне и принтиране на фактурата