Официални гости

  Сертифициране на ИС и вписване на ИО и е-услуги – предизвикателства и цели

  11 май 2011, 10:30

  Валери Борисов

  Валери Борисов

  Директор на дирекция "Електронно управление" към МТИТС

  Модератор на дискусията

  Костадинка Караджова

  Костадинка Караджова

  Старши експерт в отдел „Електронно правителство и електронни административни услуги”  на дирекция „Електронно управление”, МТИТС и член на Съвета по вписванията

  Венцеслав Кожухаров

  Венцеслав Кожухаров

  Консултант, Национално сдружение на общините в Република България

  Иван Новкиришки

  Иван Новкиришки

  Областен управител, Област Плевен

  Теменужка Василева

  Теменужка Василева

  Директор на дирекция АПОФУС, Областна администрация Плевен

  Николай Томов

  Николай Томов

  Ръководител проекти, Стемо ООД

  Чавдар Тодоров

  Чавдар Тодоров

  Изпълнителен директор, "Информанционно обслужване" АД