Теми и панели

  Сертифициране на ИС и вписване на ИО и е-услуги – предизвикателства и цели

  11 май 2011, 10:30

  Прекалено дълъг ли е периодът за сертифициране на информационни системи и какви са препятствията, стоящи пред организациите в този процес? На кого се пада задачата за вписване на информационни обекти и електронни услуги в регистъра? Какви са времевите рамки, предвидени за вписването на информационни обекти и електронни услуги и как да бъдат съкратени те?

  Проблемите и трудностите при сертифицирането на информационните системи и вписването на информационни обекти и електронни услуги са акцентите на предстоящия уебинар, които ще бъдат обсъдени на 11 май от 10:30 до 12:00 ч.в онлайн канала http://discussions.idg.bg.

  I Панел: Сертификация на информационните системи на организациите

  • Нормативна база за сертифициране
  • Кой е инициатор на сертификационния процес – разработчикът или ползвателят на системата?
  • Доколко критериите за оценка на информационните системи са публични?
  • Какво се случва след сертифициране на информационните сисетеми?

  II Панел: Вписване на информационни обекти и електронни услуги

  • Законовата отправна точка – каква е нормативната база за водене, съхраняване и достъп до регистъра на информационни обекти и електронни услуги?
  • Какви са проблемите при вписването на информационни обекти и електронни услуги?
  • Етапи за вписване на информационни обекти и електронни услуги в регистрите.
  • Наръчник на вписващия информационни обекти и електронни услуги – критерии, правила и тяхното разбиране.