Официални гости

  Склонни ли са потребителите да използват е-разплащания?

  7 декември 2010, 10:30

  Николай Кискинов

  Николай Кискинов

  Генерален секретар на Българската асоциация за електронна търговия и адвокат в адвокатско дружество "Пенков, Марков и партньори"

  Стефан Антимов

  Стефан Антимов

  Експерт, отдел "Платежни системи", БНБ

  Надя Цолова

  Надя Цолова

  Старши експерт в отдел "Правни становища и международни отношения", дирекция "Правна и международна дейност", КЗЛД

  Николай Дилов

  Николай Дилов

  Главен експерт, дирекция "Електронно управление", МТИТС

   

  Александър Станев

  Александър Станев

  Зам. Дир. "Развой и софтуерни решения", Информационно обслужване АД  Чавдар Тодоров

  Чавдар Тодоров

  Изпълнителен директор, "Информанционно обслужване" АД

   

  Юрий Генов

  Юрий Генов

  Началник на управление „ИТ Операции”, Банка ДСК ЕАД