Теми и панели

  Склонни ли са потребителите да използват е-разплащания?

  7 декември 2010, 10:30

  Все по-често банковите институции включват към услугите си онлайн банкирането като удобен начин за потребителя да извършва финансовите си транзакции, плащайки лесно и бързо, без да се съобразява с работно време и локация.

  Дали потребителят обаче има достатъчно доверие в е-разплащанията, как се запазва конфиденциалността на информацията и доколко той е информиран за начина, по който институциите пазят данните му ще обсъдим заедно с официалните гости. Ще се спрем и на възпитанието на потребителя и „хигиената“ на опазване на собствените си лични данни.

  Все повече потребители предпочитат да извършват финансовите си транзакции през интернет, но бързото нарастване на броя физически и юридически лица, използващи онлайн банкиране и различни онлайн разплащания в България, предопределя привличането на интереса към „секретните лични данни“. Както сподели Велимира Радулова, Управител, Headtechnology, в интервю пред IDG.BG, „Колкото по-комфортно е едно нещо, толкова по-рисково е то“.

  I панел: Ползи от онлайн разплащанията

  • Какви видове е-разплащания съществуват и кои са най-популярните в България?
    - Картови разплащания
    - Мобилно банкиране
    - Плащане през интернет
  • Какви са възможностите и предимствата на е-разплащанията?

  II панел: Сигурността при плащанията по електронен път – позиция на банковите институции и представителите на системи за електронни разплащания

  • Опасно ли е онлайн разплащането и как да защитим секретните си лични данни?
  • Какво е необходимо за повишаване на сигурността при онлайн банкирането?
    - Универсален електронен подпис
    - Цифров сертификат, издаден от Банката
    - SMS код
  • Какво е нивото на сигурност на онлайн банкирането в България?
  • Доказуемост на плащанията – винаги, когато има електронно плащане, има „следа“ както за наредителя, така и за получателя
  • Възпитанието на потребителя за отговорностите към собствените му данни

  III панел: Използват ли се в България всички възможности на финансовите услуги онлайн

  • Популяризиране на услугата и разясняване на важните за този начин на плащане подробности
  • Съществува ли недоверие към самите търговци?
  • Склонен ли е потребителят да заплаща, за да използва електронния модел на плащане?
  • Какъв е процентът на българите, плащащи онлайн и използващи Интернет и мобилно банкиране в сравнение с Европейските страни?
  • За какво най-често се използват онлайн плащанията - битови сметки, или ...?
  • Как да бъде подобрена ефкетивността на услугата?