Теми и панели

  Бъдещето на гласовите бизнес комуникации

  10 ноември 2010, 10:30

  Днес в сложната икономическа ситуация изключително важно за компаниите е нуждата от повишаване ефективността на работа и паралелно с това снижаване на разходите за комуникация.

  За да се привлече погледът на потребителя, телекомуникационният сектор продължава да генерира иновативни възможности за миграция към новостите в света на технологиите. Пред компаниите се изправя задачата за преразглеждане на съществуващата им комуникационна инфраструктура и търсене на възможности за нейното преустройство.

  Освен значително оптимизиране на разходите за телефон, IP базираните комуникации водят и до по-лесно управление и поддръжка на комуникационните системи, повишена мобилност и гъвкавост на служителите. IP базирани комуникационни решения са най-честите промени, които българските компании предприемат, за да обновят съществуващата си комуникационна структура.

  Панел I: Причини за ъпгрейд на съществуващата комуникационна структура

  • Снижаване на разходите – основна причина компаниите да отправят поглед към търсенето на варианти за осъвременяване на комуникационната структура?
  • По-добра комуникационна свързаност обусловена от допълнителните възможности на унифицираните комуникации
  • Нуждата от комбинация на мобилна и стационарна гласова комуникация - ключов момент в телекомуникационния пазар
  • Сигурност и надеждност на комуникационната среда

  Панел II: Фактори, влияещи върху подобряването на гласовите комуникации

  • Преносимост на фиксирани и мобилни номера
  • Технически подходи и стъпки за осъществяването на тази миграция

  Панел III: Платформи, чрез които се осъществява надграждането на съществуващата комуникационна инфраструктура

  • Kомуникационни платформи от ново поколение
  • Интегриране на потребителските платформи skype, gmail, facebook и т.н. в съвременните бизнес комуникационни платформи.
  • Виртуални телефонни централи – характеристики, функционалности, предимства