Официални гости

  Kак изкуственият интелект може да подобри работата ни?

  12 юни 2018, 10:30

  проф. д-р Иван Койчев

  проф. д-р Иван Койчев

  катедра „Софтуерни технологии“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

  Проф. д-р Иван Койчев e български учен, който работи в областта на изкуствения интелект (Artificial Intelligence), извличането на информация (Information Retrieval) и откриване на знания в данни (Data Mining). През 2012 е ръководител на проекта умна книга (Smart Book), а преди това – на научния прокт SISTER, който цели да утвърди ФМИ като водещ център в Югоизточна Европа в областта на ИКТ, и по-конкретно в сферата на софтуерните услуги и интелигентните системи.


  Васил Димитров

  Васил Димитров

  директор „Електронно банкиране и дигитална трансформация“ в Банка ДСК

  Васил Димитров има над 17-годишен опит в Банка ДСК, разпределен в областта на картовите разплащания и дигиталните технологии. Той е активно ангажиран в проекта за разработване на мобилно приложение за електронно банкиране. Един от последните успешни проекти, които ръководи, е позиционирането на банката в социалните медии – важен в наши дни дигитален канал за интеракция с клиентите.