Официални гости

  Интелигентният град – печелившите бизнес сценарии

  22 май 2018, 10:30

  Инж. Лъчезар Росенов

  Инж. Лъчезар Росенов

  Председател на УС на Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС)

  Инж. Росенов е бил кмет на Добрич от 1995 до 2003 г. Преди това е бил общински съветник (1991 – 1995; 2003 - 2007). Основател е на НСОРБ, член и заместник-председател на УС на НСОРБ 1996 - 2003 г. Председател е на УС на Фондация за реформа в местното самоуправление - от 1998 г. Бил е член на българската делегация в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа и в Комитета на регионите на ЕС (1996 – 2007). Инж. Росенов е бил ръководител на компоненти „Общинска администрация“ и „Общински съвети“ на проект DEMI на USAID в Косово (2010 – 2012). Бил е и член на Съвета за координация на дейностите по интегрирано административно обслужване към Министерски съвет (2001 – 2003).


  Борислав Кръстев

  Борислав Кръстев

  Общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта“ в град Пловдив“

  Инж. Борислав Кръстев е директор на общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“ от началото на 2016 г. Преди това е ръководител на проекта „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив“  Радосвета Калчева

  Радосвета Калчева

  Старши мениджър бизнес развитие във VIVACOM

  Радосвета Калчева е Старши мениджър бизнес развитие и корпоративни продажби във VIVACOM.


  Михаил-Ернесто Михайлов

  Михаил-Ернесто Михайлов

  Консултант IoT приложения за Smart City

  Михаил-Ернесто Михайлов има 25 години опит в областта на информационните и комуникационни технологии. Участвал е в изграждането на редица големи ИТ и комуникационни проекти в България и Европа. През 2009 година проект за кардиомониторинг в реално време в Болница „Св. Екатерина“, реализиран с негово основно участие, печели наградата за „ИТ Проект на годината“ на Computerworld. Последните 5 години се фокусира в областта на IoT и по-специално приложения на IoT в изграждане на Smart City решения.


  Илия Левков

  Илия Левков

  Председател на УС на НБО ИКЕМ

  Индустриален клъстер „Електромобили“ (ИКЕМ) е национална браншова организация в бранш „Електрическа мобилност“, чийто членове обединяват усилия и ресурси за индустриално развитие, стратегически разработки, технологично развитие, промяна в нормативната база, висше и професионално образование и обучение, стандартизация, връзка с централната и местни власти и др. НБО ИКЕМ е инициатор за създаването на „Национална програма за електрическа мобилност – България 2025 г.“

  Един от учредителите на НБО ИКЕМ, както и изпълнителен директор на ИКЕМ АД.

  Илия Левков е предприемач с над 26 години в частния сектор. Бил регионален мениджър на Спиди АД, ръководил е офис на Инвестбанк АД, консултирал е компании в логистичния бизнес. С опит в управлението и изпълнението на европейски проекти и програми.

  Притежава магистърска степен по Организация и управление на промишленото производство – сега „индустриален мениджмънт“ от Университета за национално и световно стопанство - София. Специализирал е Корпоративен мениджмънт в Йокохама, Япония.