Теми и панели

  Интелигентният град – печелившите бизнес сценарии

  22 май 2018, 10:30

  Концепцията за интелигентния град е свързана преди всичко с умно и споделено използване на съвременните ИКТ технологии, с чиято помощ се поощряват, разработват, внедряват и рекламират устойчиви практики, решаващa част от увеличаващите се предизвикателства в градовете. Самите градове ще стават все по-големи, като урбанизацията вече e достигнала огромни мащаби – 54% от населението в света живее в градове, а през 2050 г. този дял ще достигне 66%, съчетан с прираста на населението с поне ще 2,5 млрд. души. Бурното развитие води до сериозни екологични, социални и икономически предизвикателства, с които градовете – администрация, бизнес и гражданите, трябва да се справят съвместно и с общи усилия.

  Гражданите са ангажирани в екосистемите на умния град по най-различни начини, използвайки своите смартфони, а скоро своите свързани автомобили и домове. Комбинацията от тези устройства и данни с физическата инфраструктура на града и предоставяните услуги може да създаде по-устойчиви бизнес модели, носещи полза на всички страни. Подобренията обхващат както снабдяването с електроенергия и вода, така и оптимизирано събиране на отпадъците, намаляване на задръстванията, подобряване на качеството на въздуха, намаляване на престъпленията, на пътните нарушения и в крайна сметка до много по-добро качество на живот.

  Освен традиционната градска инфраструктура и гражданите, които да я използват, има още няколко елемента, които са нужни за успеха на „интелигентния град“:

  • Повсеместна безжична свързаност;
  • Отворени данни, позволяващи разработването на иновативни приложения;
  • Гарантирана сигурност, за да има доверие в данните, приложенията и обработените резултати;
  • Гъвкави схеми за „осребряване“ на разработените услуги.

  Умните градове могат да изпълняват функциите си, само ако имаме доверие. Всички партньори в екосистемата – администрация, фирми, разработчици на софтуер, производители на устройства, доставчици на енергия, вода и други комунални услуги, доставчици на телекомуникационни услуги, трябва да „подсигурят“ своята част от пъзела и да интегрират решенията, спазващи 4-те златни правила на сигурността - наличност, цялостност, поверителност и отчетност.

  В редица градове у нас вече се изграждат системи за видеонаблюдние, за управление на обществения транспорт, за паркиране. Как тези системи се вписват в концепцията за умния град и каква е ролята на администрацията, бизнеса, гражданите, телеком оператори в този процес?


  Интелигентният град – от пилотните проекти към свързани решения

  • Стратегиите за интелигентния град – ограничаваща рамка или необходим коректив?
  • Отворените данни – фактор за развитие на услугите в интелигентния град;
  • Видеонаблюдението – многостранната роля на видеото в реално време за различните области – сигурност (охрана, превенция на престъпността, документиране на пътни нарушители), оптимизация (на трафика, на маршрута на линейки и пожарни, на сметоизвозващи коли);
  • Дистанционното отчитане и управление – икономически, екологични, бизнес и социални ефекти.

  Аудио запис от дискусията