Теми и панели

  Интернет на нещата в индустрията

  17 април 2018, 10:30

  “Интернет на нещата” (IoT) е една от концепциите, които ще стоят в основата на множество технологични решения през следващите години. Повечето хора свързват този термин с носими и мобилни устройства, както и с умния дом, но всъщност най-мащабният му потенциал е другаде.

  Това е концепцията, която преди време се наричаше „умен завод“, а сега често се преобразува в по-гръмкото „Четвърта индустриална революция“. При нея добавянето на сензори и комуникационни възможности ще позволи създаване на т.нар. киберфизични системи, т.е. физични механизми (машини, поточни линии и т.н.), наблюдавани и контролирани от компютърни алгоритми. Анализирането на постъпващите от тях данни ще дадат възможност за по-задълбочено разбиране на начина, по който сложните системи функционират и взаимодействат помежду си.

  На този фон не са учудващи предвижданията на анализатори като Gartner, според които до 2020 г. свързаните в IoT устройства ще бъдат около 20 млрд., a самите доставчици на продукти и услуги ще генерират над 300 млрд. долара приходи. Според IDC пък свързаните устройства ще се увеличат дори още повече, достигайки 30 млрд. през 2020 г. Данните, генерирани от тях, ще бъдат основа за развитието на много други иновативни сфери като обучението на изкуствен интелект, бизнес анализите и т.н.

  Какви ще са перспективите пред Индустриалния интернет на нещата (IIoT) в България? В кои сектори IoT предлага най-голям потенциал за развитие? Какви фактори ще стоят зад тези процеси? На тези и на други въпроси ще потърсим отговор по време на уебинар на 17 април 2018 г.

  Акценти:

  1. Потенциал за развитие на индустриалния IoT;
  2. Сфери на приложение;
  3. Сигурността на устройствата от Интернет на нещата;
  4. IIoT – примери от България.