Теми и панели

  Интернет на нещата в индустрията

  17 април 2018, 10:30

  В следващите няколко години, според прогнозите на анализатори, ще станем свидетели на реалното развитие на Интернет на нещата (IoT), и по-специално при Индустриалния интернет на нещата (IIoT). Компаниите ще увеличат използването на такива технологии в своите продукти, процеси и работа. Gartner предвижда, че до 2020 г. ще се появят около 20 млрд. устройства, свързани в IoT, a самите доставчици на продукти и услуги ще генерират над 300 млрд. долара приходи. А според IDC свързаните устройства ще се увеличат до 30 млрд. през 2020 г.

  Прогнозите на специалистите са бързо развиващият се Интернет на нещата да окаже съществено влияние върху начина, по който живеем, работим и комуникираме.

  В същото време развитието на Индустриалния интернет на нещата ще ускори трансформацията на промишлените предприятия в компании, използващи много повече софтуерни решения.

  Проучване на IDC показва, че ползите за бизнеса от използването на такива технологии се изразяват в намаляване на времето за достигане на пазара, което е основно предимство. Друга полза е повишаването на продуктивността и автоматизацията на работните места.

  С навлизането на тези технологии мобилният мониторинг на процесите и управлението в заводите ще стават все по-глобализирани, след като IoT свързва машините с данните от всяка локация, за да подобри взимането на решенията. В интелигентните предприятия IoT ще свързва глобалната верига на доставка от край до край, позволявайки пълна видимост на процесите.

  В Централна и Източна Европа тези технологии се използват главно за проследяване на товари, оптимизация на производството, управление на активи, на интелигентни мрежи, свързани устройства, интелигентни сгради.

  Какви ще са перспективите пред IoT, в кои сектори Интернет на нещата предлага най-голям потенциал за развитие, какви фактори ще стоят зад промените в този сегмент? На тези и на други въпроси ще потърсим отговор по време на уебинар на 21 март 2018 г.

  Акценти:

  1. Потенциал за развитие на индустриалния IoT

  2. Сфери на приложение

  3. Сигурността на устройствата от Интернет на нещата

  4. IIoT – примери от България