Официални гости

  3Д печатът – от технология на бъдещето към технология на днешния ден

  19 октомври 2017, 10:30

  Кремена Драгнева

  Кремена Драгнева

  Маркетинг&Продажби

  Кремена Драгнева е консултант Маркетинг&Продажби в Спейскад ООДЕкипът на Спейскад повече 20 години внедрява  CAD/CAM/CAE софтуерни  решения за автоматизация на проектирането и производството симулацията и оптимизацията  на различни технологични процеси /леене под налягане, щрицване на пластмаса, горещо и студено коване/ и работи с компании, работещи в областта на машиностроенето, автомобилостроенето, производството на инструментална екипировка, стоки за бита. 

  Даниел Христев

  Даниел Христев

  Мениджър продажби - B2N

  Даниел Христев е мениджър продажби в B2N, основен доставчик на 3Д технологии на Балканите. Даниел се занимава активно с 3Д технологии в последните 3 години като има обширен поглед над технологичните тенденции и нуждите на клиентите на пазара

  Проф. д-р инж. Георги Тодоров

  Проф. д-р инж. Георги Тодоров

  Ръководител Научноизследователска лаборатория „CAD/CAM/CAE в индустрията“ - ТУ София

  Проф. д-р инж. Георги Тодоров е ръководител на Научноизследователската лаборатория „CAD/CAM/CAE в индустрията“ към ТУ-София и декан на Машинно-технологичния факултет. Той е притежател на десетки научни разработки, внедрени в наши и чуждестранни компании, и индустриални проекти с партньори от Франция, Германия и Италия. Автор е на седем публикации в реферирани издания и на три патента. Научноизследователската лаборатория “CAD/CAM/CAE в индустрията“ е създадена през 1988 г. От 1993 г. лабораторията развива своята дейност в изпълнение на научно-изследователски и приложни проекти с индустриални партньори и в сътрудничество с университети от Европа и САЩ.

  Доц. д-р Иван Георгиев

  Доц. д-р Иван Георгиев

  Институт по информационни и комуникационни технологии към Българската Академия на Науките

  Д-р Иван Георгиев работи, като доцент в Института по информационни и комуникационни технологии към Българската Академия на Науките. Научните му интереси са в областта на индустриалната и приложната математика, компютърните симулации и микроструктурния анализ. Д-р Георгиев е водещ изследовател в проекта AComIn, част от който са разработки в областта на 3D печата и 3D сканирането.