Официални гости

  Мобилният бизнес и спецификата на мобилните приложения

  7 юни 2017, 10:30

  Кирил Георгиев

  Кирил Георгиев

  Директор “Информационни технологии”, ПОК “Доверие”

  Кирил Георгиев се присъединява към екипа на ПОК „Доверие" през ноември 2009 г. като директор „Информационни технологии". Преди това е работил на същата позиция в международни компании. През 2016 г. в ПОК “Доверие” е въведно мобилно приложение, което дава възможност на служителите на търговската структура на пенсионноосигурително дружество да работят навсякъде, където е налице 3G свързаност.  

  Николай Николов

  Николай Николов

  Консултант "Иновации", ГлаксоСмитКлайн

  Николай Николов се присъединява към ГлаксоСмитКлайн преди 19 години като системен администратор. По-късно заема позицициите ИТ директор, и Сървис мениджър за Централна и Източна Европа. В момента е на длъжност консултант “Иновации” и отговаря за екип, развиващ иновативни технологии. Преди да стане част от фармацевтичната компания, Николов е работил в Paraflow Communications и ComSoft. Завършил е Техническия университет в София.

  Христо Тодоров

  Христо Тодоров

  Ръководител “Мобилни разработки”, Upnetix

  Христо Тодоров е Head of Mobile Development в Upnetix – една от най-големите компании в България за дизайн и разработка на мобилни приложения. Той е отговорен както за успешната разработка и доставка на мобилни приложения с качество на световно ниво, така и за непрекъснатото развитие на екип от над 100 ИТ специалисти.
  Христо Тодоров ръководи разработката на мобилното приложение на платформата за видеосподеляне Vbox7.com, коeто малко след пускането си на пазара се превръща в мобилния лидер с над 1 000 000 потребители. Също така е част от разработката на native приложения за iOS и Android устройства за Националната лотария, ALBtelecom, водещата телеком компания в Албания, и мобилното приложение за дигитални брошури Broshura.bg, което мигновено достига над 30 000 сваляния и е сред първите в класацията „Top shopping app“ в Google Play.

  Ивайло Добринов

  Ивайло Добринов

  Mениджър "Интеграция и архитектура на КИИС", Овергаз

  В периода 2013- 2017 година Ивайло Добринов е заемал позицията ръководител на проект в Овергаз и е отговарял за разработката и внедряването на модул за поддръжка на активите (AMM). През този период в компанията е разработено и внедрено мобилно приложени AMM Mobile. От началото на 2017 година Добринов отговаря за архитектурата и интеграцията на цялата информационна система в Овергаз.

  Елица Наумова

  Елица Наумова

  Мениджър „Маркетинг и връзки с обществеността”, ЗEАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД

  Елица Наумова се присъединява към екипа на ЗEАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД като Мениджър „Маркетинг и връзки с обществеността“ през 2005 година. Отговаря за планирането и реализацията на маркетинговата, рекламната и цялостната комуникационна стратегия на компанията. През годините е работила както в медии и рекламни агенции, така и за големи международни компании, което й дава възможност да придобие разностранен практически опит в сферата на маркетинга, рекламата и връзките с обществеността. Елица Наумова има магистърска степен по "Връзки с обществеността" - завършила е Факултета по журналистика и масови комуникации към СУ „Св. Климент Охридски“. Има следдипломни квалификации по реклама и маркетинг, и допълнителни специализации в сферата на бизнес комуникациите, коучинга и продажбите.