Теми и панели

  Мобилният бизнес и спецификата на мобилните приложения

  7 юни 2017, 10:30


  По данни на Strategy Analytics, през 2018 г. обемът на световния пазар на мобилни приложения ще надхвърли $60 млрд., а средният годишен ръст ще бъде 15,5%. Този огромен пазар има два сегмента:
  • мобилни приложения за бизнеса (за клиентите и за служителите)
  • мобилни приложения за индивидуално ползване (игри и т.н.)  

  Мобилните приложения за бизнеса представляват почти половината от пазара на мобилните разработки и според Technavio, средният годишен ръст на този сегмент ще бъде 3,4% до 2019 г. 

  На този фон в онлайн дискусия на 7 юни 2017 г. ще обсъдим тенденциите в развитието на мобилните решения за бизнеса и компонентите на печелившата мобилна стратегия.

  Акценти:
  • Какво е значението на мобилизацията на бизнеса? Къде бизнесът трябва да се фокусира при развитието на мобилния канал към клиентите, партньорите и служителите?
  • Дигитална стратегия за българския бизнес. Възможности и ограничения за ангажираност на потребителя. Kак се стартира и развива онлайн присъствието?
  • Какви ползи носят мобилните решения? Кои индустрии са най-силно заинтересовани от въвеждането на мобилни приложения?
  • Какво трябва да отчитаме при реализацията на проекти за внедряване на мобилни технологии? Какви трудности могат да възникнат? Как да организираме управлението на корпоративните мобилни системи?
  • Как да преценим дали инвестициите в мобилни приложения ще бъдат оправдани? 
  • Кои от най-новите мобилни технологии са реално достъпни за българските потребители през 2017?