Теми и панели

  Мобилният бизнес

  7 юни 2017, 10:30


  По данни на Strategy Analytics, през 2018 г. обемът на световния пазар на мобилни приложения ще надхвърли $60 млрд., а средният годишен ръст ще бъде 15,5%. Този огромен пазар има два сегмента:
  • мобилни приложения за бизнеса (за клиентите и за служителите)
  • мобилни приложения за индивидуално ползване (игри и т.н.)  

  Мобилните приложения за бизнеса представляват почти половината от пазара на мобилните разработки и според Technavio, средният годишен ръст на този сегмент ще бъде 3,4% до 2019 г. 

  На този фон в онлайн дискусия на 7 юни 2017 г. ще обсъдим тенденциите в развитието на мобилните решения за бизнеса и компонентите на печелившата мобилна стратегия.
  Акценти:
  • Какво е значението на мобилизацията на бизнеса в настоящите икономически условия? 
  • Как мобилните приложения допринасят за повишаване на конкурентоспособността и ефективността на бизнеса? 
  • Кои индустрии са най-силно заинтересовани от въвеждането на мобилни приложения?  
  • Какви трудности могат да възникнат при внедряването на мобилни технологии? 
  • Как да организираме управлението на корпоративните мобилни системи?