Официални гости

  Интелигентният град - основа за цифровата икономика

  11 юли 2017, 10:30

  Светлана Ломева

  Светлана Ломева

  Директор на Асоциация за развитие на София

  Светлана Ломева е избрана за директор на Асоциация за развитие на София от Столичен общински съвет. Тя е магистър по политология от СУ “Св. Климент Охридски.” Била е заместник – министър на образованието, младежта и науката (2009 – 2010), един от основателите и директор на Българско училище за политика (2001 – 2009) и Политическа академия за Централна и Югоизточна Европа; преподавател в Нов български университет (2002 – 2010) и директор на Център за продължаващо обучение (2003 – 2005).

  Специализирала е в Институт „Робърт Шуман”, Будапеща; Американски университет в България; Съвета на Европа. Била е гост лектор в Ohio Commission on Dispute Resolution and Conflict Management и Cuyahoga Community College, Кливланд, САЩ.

  Светлана Ломева е един от основателите и член на Европейската асоциация по политически обучения, към Съвета на Европа; член на International Network for Conflict Resolution and Peace Building; член на редакционния съвет на списание „Разум”. Публикации: “Reshaping the broken image of the political parties”, 2007; „Дневния ред на политическите партии и дневния ред на обществото в контекста на европейската интеграция”, 2004; „Европейско гражданство”, 2002.

  Велимир Миленкински

  Велимир Миленкински

  Главен експерт „Интелигентни транспортни системи“ към „Проект за интегриран столичен градски транспорт - фаза II” към Столична община

  Велимир Миленкински заема позицията главен експерт „Интелигентни транспортни системи" към „Проект за интегриран столичен градски транспорт - фаза II" в Екип за подготовка и изпълнение на проект по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 на Столична община. Г-н Миленкински е завършил Университет за национално и световно стопанство, София, специалност Интелигентни транспортни системи, както и Технически Университет, София, специалност Компютърни системи и технологии.

  Тодор Матев

  Тодор Матев

  Директор на дирекция "Продажби на дребно", ЧЕЗ Електро България АД

  Тодор Матев е с над 15 години опит в областите на икономика, управление и обслужване на клиенти в енергетиката и ютилити бизнеса. Завършва Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2001 г. с магистърска теза „Електроенергийният сектор в ЕС и България – либерализация и ценообразуване“. Oт 2003 г. до 2008 г. е редактор на списание Ютилитис, автор е на статии и изследвания, лектор в семинари и обучения, участва в консултантски проекти във всички големи ютилити компании в България. През 2008 г. се присъединява към мениджърския екип на дирекция „Обслужване на клиенти“ в „ЧЕЗ България“ ЕАД, като заема последователно позициите ръководител направление „Дългове“, ръководител направление „Анализ, методология и контрол на качеството“ и изпълнява функцията на заместник-директор. От 2016 г. Тодор Матев пое ново предизвикателство в своето професионално развитие като директор на дирекция „Продажби на дребно“ в „ЧЕЗ Електро България“ АД.

  Георги Жежев

  Георги Жежев

  Секретар на община Сандански

  Венцеслав Кожухаров

  Венцеслав Кожухаров

  Национално сдружение на общините в Република България