Теми и панели

  Интелигентният град, основа за цифровата икономика

  11 юли 2017, 10:30

  Концепцията на Европейския съюз за умните градове обхваща както намаляване на въглеродния отпечатък на самите градове (т.е. по-малко вредни емисии), така и по-ефективно планиране на публичния транспорт, пътната мрежа, по-ефективни среди за пренос на електрическа енергия, ВиК услуги, по-безопасна градска среда, по-бърза реакция при кризи и произшествия.

  Организацията Европейското иновационно партньорство за умните градове и общности (EIP-SCC), стимулира устойчиви интегрирани решения за подобряване на градския живот, включително в областта на:

  - Устойчива градска мобилност – алтернативни енергии, публичен транспорт, ефикасна логистика и планиране.

  - Устойчиво развитие на районите и на изградената жилищна среда - подобрена ефективност на сградите, умните енергийна екосистема ( преносна среда, датчици, умни електромери, умни електроуреди);

  - Интегрирани инфраструктури и процеси между енергийния сектор, ИКТ и транспорта – свързаните инфраструктурни ресурси подобряват ефикасността и устойчивостта на градовете.

  В България са стартирани редица проекти за интелигентна градска среда, но устойчивото им развитие зависи от мащабното сътрудничество между всички участници в процеса – общинска власт, бизнес, граждани, неправителствени организации, телеком оператори, компании за комунални услуги и др. Актуалните проекти, планове, възможности за сътрудничество ще обсъдим на уебинар на 11 юли 2017 г.

  1 сесия. Интелигентна градска мобилност

  Интелигентният градски транспорт – обществен транспорт, пътна и комуникационна инфраструктура;

  Европейският опит и финансиране;

  Видеонаблюдението като средство за превенция и навременна реакция.


  2 сесия. Интелигентният бизнес, базиран на иновациите

  ♦ Дистанционното отчитане и управление – икономически, екологични, бизнес и социални ефекти;

  ♦ Участие на гражданското общество в решаване на проблемите – роля на социалните мрежи и смарт приложенията;

  ♦ Отдалеченото работно място като средство за подобряване на средата.