Теми и панели
  Електронен документооборот от Konica Minolta - в помощ на бизнеса

  Управлението на документите в офиса – как да бъде лесно, функционално и ефективно?

  4 октомври 2016, 10:30

  Резултатите от автоматизирането на бизнес процесите в една организация с помощта на система за електронен документооборот могат да бъдат сравнени с ефекта от въвеждането на поточната линия в производството – ускорява се предаването на данни между различните звена и се установява точно регламентиране на действията на всеки етап от работата с данните. Като следствие се намалява броят на допусканите грешки, повишава се специализацията на сътрудниците при изпълнението на отделните операции, расте производителността на труда. Накратко, организацията е в състояние да изпълнява значително повече бизнес операции, без да увеличава броя на своите служители. 

  Специализирано решение от Konica Minolta за оптимизация на работните процеси ви дава възможност бързо и лесно да автоматизирате бизнес процесите, рутинните задачи и съвместната работа с документи. То улеснява създаването и подобряването на всички бизнес процеси с документи и оптимизира процеса на дигитализация на документите.

  Какво е бизнес процес, какви са ползите от автоматизация на документните процеси в компанията и какви са някои от успешните бизнес практики? На тези и други въпроси ще потърсим отговор по време на уебинар на Konica Minolta на 4 октомври 2016 г.


  Акценти: Управлението на документите в офиса

  • Какво е бизнес процес
  • Ползите да автоматизираме документните процеси в компанията. 
  • Казуси от бизнеса - какви проблеми решихме на наши клиенти от финансовата, логистичната и търговската сфера.