Теми и панели

  Съвременните аспекти на информационната сигурност

  30 ноември 2016, 10:30

  Според глобално проучване на PwC, разходите за информационна сигурност са нараснали през 2015 година в сравнение с 2014-а, като в същото време финансовите загуби от кибератаки са намалели от 2,7 милиона долара през 2014-а до 2,5 милиона през 2015 година. 

  Проучването сочи още, че предприятията подобряват своята способност да засичат и откриват пробиви, които се извършват в момента. В действителност, предприятията докладват 38 процента ръст в откритите инциденти през 2015 в сравнение с 2014 година. Наблюдава се също ръст в кражбите на интелектуална собственост, като скокът при тях е 56 на сто в сравнение с предишната година. Друга интересна констатация от изследването е, че независимо от факта, че настоящи и бивши служители остават основните виновници за атаките, насочени към предприятията, забелязва се значителен ръст на пробивите, свързани с бивши партньори и доставчици. Кражбите на данни, свързани с тях, са нараснали до 59 процента за 2015 година, срещу 46 на сто за 2014-а.

  Други изводи от доклада на PwC посочват, че предприятията увеличават инвестициите си в стандарти за сигурност като ISO 27001, в облачно базирани услуги по киберсигурност - 69% от респондентите ползват такива услуги, които им помагат да защитят чувствителните си данни и да гарантират поверителност, и в защита на своите системи за мобилни разплащания.

  Какви са съвременните аспекти на цялостната защита, как да опазим мрежовия периметър, как да защитим критичните си ресурси и данни в мобилния свят, какви са вътрешните заплахи и средствата за справяне с тях? На тези и на още много други въпроси ще потърсим отговор по време на уебинар на 30 ноември 2016 г

  Акценти: Информационната сигурност под различни ъгли

  • Съвременните аспекти на цялостната защита: защита на инфраструктурата, на данните и на приложенията.
  • Важните фактори при оценката на риска.
  • Как да опазим мрежовия периметър? Модерни начини и средства за защита от кибератаки. 
  • Вътрешните заплахи и средствата за справяне с тях.
  • Защита на критичните ресурси и данни в мобилния свят.
  • Политики за информационна сигурност - стандарти (ISO 27001 и други) и цялостни стратегии.