Официални гости

  Дигиталният печат и услуги: състояние, ползи и тенденции

  15 февруари 2017, 10:30

  Цветан Николов

  Цветан Николов

  ИТ Мениджър във фирма ШЕНКЕР ЕООД

  Цветан Николов заема позицията ИТ Мениджър във фирма ШЕНКЕР ЕООД от 2006  до днес. Работи в тясно сътрудничество с колегите си от централата на фирмата ДБ Шенкер. Отговаря за внедряването на международните ИТ стандарти на ДБ Шенкер.

  Драгомир Милушев

  Драгомир Милушев

  Търговски директор в Коника Минолта България

  Драгомир Милушев заема позицията Търговски директор в Коника Минолта България от 5 години. Има дългогодишен опит в сферата на телекомуникациите и други услуги за бизнеса. Завършил е "Финанси" в УНСС, а впоследстие  и "Мениджмънт на търговската дейност" в Стопанска академия „Д. А. Ценов“.

  Милушев е отговорен за директните продажби на Konica Minolta в България. Ръководител е на множество проекти за внедряване на цялостни документни решения в редица големи компании от различни индустрии. Заедно с екипа си от професионалисти налагат изцяло консултантски подход при продажбите, посредством който анализират настоящата ситуация на печатната и документна среда в компаниите, за да предложат индивидуално решение, насочено към конкретните нужди на клиента, а впоследствие осигуряват най-добрия начин за имплементация и интеграция на съответинте решения при клиента. Управлява широко портфолио от хардуерни и софтуерни продукти, включващо всички области на цифровия печат и управлението на документи.
  Екипът му се състои от консултанти за производствен печат, оптимизирани печатни услуги, софтуерни решения, бизнес анализатори, мениджъри ключови клиенти и търговски представители в София, Варна и Пловдив.

  Цветан Томов

  Цветан Томов

  Мениджър цялостни решения за офиса (Office Solutions Manager) в Xerox Bulgaria

  Цветан Томов е с дългогодишен опит в сферата на информационните технологии, техническия и бизнес анализ на работните процеси, експертната и управленска дейност в сферата на производство, финанси, връзки с клиенти и продажби.
   
  Съдейства с експертната си работа за развитието и дейността на компаниите от директната и индиректна мрежа за внедряване на цялостни решения на Ксерокс България. Успешните реализации, които е управлявал, включват оптимизиране на модела за работа, свързан с иновативни подходи при избора на хардуер, софтуер и съпътстващите последващи услуги. Експертизата си прилага при консултирането и анализа на текущия начин на работа, за изготвянето и избора на правилен продукт и услуга, включващо последващо внедряване в реална експлоатация с цел достигане на желаните подобрени финансови и технологични параметри на работа.
   
  В момента Цветан Томов отговаря за развитието на дейността за прилагането на цялостни решения за работа в офиса за територията на България, Балкани, Адриатика, Прибалтика и Молдова. За изграждането на секторни решения за оптимизирането на работата с електронни и печатни документи, внедряването на иновационни технологии за използване в ежедневната работа.

  Чавдар Димитров

  Чавдар Димитров

  Директор на „Оперативна поддръжка на потребителите“ в Банка ДСК.

  Чавдар Димитров е директор на „Оперативна поддръжка на потребителите“ в Банка ДСК. Организационно отговаря за:

  • Десктоп администратори и ИТ поддръжка на работните места в клоновата мрежа и централно управление;
  • Service Desk – първо ниво при регистрация на инциденти и стандартни заявки за услуги;
  • Софтуерен Help Desk – помага на потребителите при инциденти с банковите приложения.

  Отговаря за процесите:

  • Incident Management
  • Request Fulfilment
  • Service Level Management

  Управлява множество договори, един от които е договорът за изнесената услуга „Печат и сканиране“.

  Младен Георгиев

  Младен Георгиев

  Ръководител отдел "Информационен", "СБАЛ по онкология" ЕАД

  Младен Георгиев заема длъжността ИТ мениджър в СБАЛ по онкология ЕАД, гр. София от средата на 2016 година. Отговаря за цялостната ИТ стратегия, реализацията на проекти и управление на ИТ процесите в лечебното заведение. От 8 години работи в сферата на ИТ технологиите. Завършил е „Разпределени системи и мобилни технологии“ и „Информационни системи“ в СУ „Климент Охридски“ и в момента е докторант към БАН.