Теми и панели

  Дигиталният печат и услуги: състояние, ползи и тенденции

  15 февруари 2017, 10:30

  По данни на анализатори, в 75% от фирмите, обемите на отпечатаните документи остават на нивата от преди 2-3 години или дори се увеличават, така че максималното съкращаване на средствата, които се харчат за тази цел, е изключително актуална задача. Мерките, които могат да бъдат предприети за решаването й са много и разнообразни, но най-общо се свеждат до използване на предимствата на съвременните технологии и услуги.

  От друга страна, пак по данни на анализаторите глобалните продажби на широкоформатни принтери са нараснали с 1,2% за първото тримесечие на 2016 г. в сравнение със същия период на 2015-а. Наблюдава се също така засилване на инвестициите на доставчиците на услуги по широкоформатен печат в нови технологии, които да подсилят техния бизнес и да направят дейността им по-ефективна. 

  Производственият печат пък е другата област в печатните технологии, която продължава да регистрира стабилен ръст и през 2016-а със 7,9% увеличение на годишна база за първото тримесечие на настоящата година, което е и шестнадесетото поред тримесечие с ръст. Според IDC световните продажби като брой продадени устройства са нараснали с 1,4% до близо 1,2 милиарда долара за същия период. 

  Какви са новостите при мултифункционалните устройства, производствения печат и широкоформатните машини, какви са модерните опции в печата, как се развиват системите за управление на документооборота и какво включват днес управляваните печатни услуги? На тези и на още много други въпроси ще потърсим отговор по време на уебинар на 15 февруари 2017 г

  Панел 1: Модерни технологични решения за печат

  • Мултифункционални устройства за бизнеса - тенденции и основни характеристики.
  • Производствен печат - технологии, приложение, състояние и тенденции.
  • Широкоформатни печатащи машини - за кого и как.
  • Модерни опции в печата: безжичен, мобилен и облачен печат.
  • Сигурността в съвременния печат.

  Панел 2: Софтуер и услуги

  • Софтуер за оптимизация на файлове - преобразуване, компресия, OCR.
  • Модерните системи за управление на работните потоци и документооборота.
  • Аутсорсинг на печатни услуги, или какво включват управляваните печатни услуги (MPS). Състояние, ползи и тенденции.