Обзорна статия

  IaaS: по-гъвкави и по-мощни корпоративни ИТ инфраструктури

  16 септември 2015, 10:30

  Стартиращи компании или проекти – най-подходящи за преминаване към наета инфраструктура

  Всяка организация трябва да прецени спрямо своите нужди и реалности защо иска да премине към наета инфраструктура. Това заяви Марин Роглев, мениджър “Сървърна администрация” за EMEA в AVON, който бе сред официалните гости на дискусия, организирана от технологичния сайт IDG със съдействието на Ай Би Ес България, Еволинк АД и NDB Citrix. Обикновено то е комбинация от основните предимства на инфраструктурата като услуга: за някои това е преобразуването на капиталовите в оперативни разходи, за други – гъвкавостта на решенията и как те поддържат развитието на дейността на съответната организация. За някои компании, особено такива, чиято основна дейност не е свързана с информационните технологии, предимство може да бъде подобряване на стандарта на наличност или стандарта на обслужване на инфраструктурата.

  По думите на Роглев удобни моменти за преминаване към наета инфраструктура са циклите, свързани с подмяна на амортизирана инфраструктура или с внедряване на нов софтуер или решение. Това дава възможност много от проблемите да бъдат решени още на бялото табло и да се предпазим от изтичане на ресурси и да решим някои проблеми и така да ги избегнем.

  Светослав Христов, мениджър „Бизнес развитие“ и председател на СД на Еволинк АД, коментира, че има няколко типа подхода, когато се взима решение кога да се премине към облачна инфраструктура. Един от най-честите подходи, които срещаме, са при предприятия, които са на етап на изчерпване на възможностите на настоящата си инфраструктура, които започват да правят оценка за разходите по закупуване на нови хардуер, сървъри и сторидж-устройства и колко би струвало при наемане на инфраструктура като услуга. Тези предприятия обикновено правят директно сравнение кой вариант ще бъде по-изгоден за тях и така минават през дълъг цикъл на колебания и оценки. Така те пропускат да оценят предимствата, които облачната инфраструктура реално ще им даде като по-висока надеждност, по-висока гъвкавост, по-малко разходи за електричество и персонал.

  Друг тип компании, които преминават към наета инфраструктура, са стартиращи предприятия или такива, които стартират нови проекти. Стартирането е бързо, без капиталови разходи и оценяването дали този проект ще се развие и какви ще бъдат неговите разходи може да стане по най-бързия и ефективен начин, коментира Христов.

  Свилен Станчев, мениджър "Бизнес развитие" в Ай Би Ес България, коментира, че компаниите най-често разглеждат опцията за инфраструктурата като услуга, когато имат нужда от подмяна на настоящото хардуерно оборудване - сървъри и сторидж. Най-често се търси финансова полза, но наблюдаваме и желание клиентите да прехвърлят голяма част от рисковете и управлението на тази инфраструктура към съответния доставчик на услугата.

  Инж. Ивелина Пашова, ИТ Мениджър в ПИМК ООД, изрази съгласие със Свилен Станчев относно преминаването към наета инфраструктура. Българските бизнесмени все още не са склонни да преминават към наета инфраструктура. Поради тази причина в облачните инфраструктури се изнасят некритични приложения и дейности за бизнеса, от които той не зависи като цяло, коментира тя.

  Още по темата четете в ComputerworldBG