Официални гости

  IaaS: по-гъвкави и по-мощни корпоративни ИТ инфраструктури

  16 септември 2015, 10:30

  Марин Роглев

  Марин Роглев

  Мениджър “Сървърна администрация” за EMEA в AVON

  Марин Роглев работи в ИТ областта от 2002 г. Започва работа в Avon от 2010 г., като през последните 3 години заема регионална ръководна позиция – първо в Desktop Support за CE, а в момента от повече от 1 г. е мениджър “Сървърна администрация” за EMEA.

  В настоящата си позиция той е ангажиран с консолидация и оптимизация на инфраструктурата, дизайн, изграждане и поддръжка на инфраструктурни решения (сървъри, виртуализация, сторидж, High Availability, бекъп, Disaster Recovery, мониторинг и др.) за регион ЕМЕА.

  Участвал е в редица глобални и регионални проекти в компанията, като преминаване от Windows XP към Windows 7, внедряване на Office 365 (вместо Lotus), изход от Windows Server 2003 платформа, консолидация и вътрешно провизиране на хостинг услуги за уеб платформи (с последваща цел изместване в облака), консолидация на сървърна инфраструктура и приложения в регионален дейта център на компанията от 34-те пазара на регион EMEA, отделечено провизиране на приложения (Citrix и Riverbed) и много други. 

  Адв. Десислава Кръстева

  Адв. Десислава Кръстева

  Старши адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“

  Десислава Кръстева е старши адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ и член на Центъра по право на информационните и комуникационни технологии към Фондация „Право и Интернет”.

  Тя има богат опит в областите електронна търговия и интернет право, телекомуникационно право, защита на личните данни и др. Автор е на многобройни доклади и становища по прилагането на европейската правна рамка, свързана с информационните и комуникационни технологии и активно участва в изготвянето на законови и подзаконови нормативни актове като Закона за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация, Закона за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за електронните съобщения, нормативни актове, свързани с унифицираната визия на държавната администрация и др.

  Инж. Ивелина Пашова

  Инж. Ивелина Пашова

  ИТ Мениджър, ПИМК ООД

  Инж. Ивелина Пашова е ИТ мениджър на компанията за международен транспорт и спедиция ПИМК ООД. Тя заема тази позиция от 2010 г. Основната дейност на г-жа Пашова като ИТ мениджър включва проектиране, възлагане и проследяване изпълнението на нова инфраструктура, както и въвеждане на нов софтуер.

  В периода 2005 – 2010 г. Ивелина Пашова е системен администратор във Винпром Пещера АД. Тя има степен магистър “Компютърни системи” от ТУ София, филиал Пловдив.

  Свилен Станчев

  Свилен Станчев

  Мениджър "Бизнес развитие", Ай Би Ес България

  Свилен Станчев е мениджър "Бизнес развитие". Преди да се присъдени към екипа на IBS, Свилен е работил 3 години в търговския екип на IBM България. Има опит във внедряването на сървърна и сторидж виртуализация, системи за бизнес анализ и управление на съдържанието в компаните. Интересува се от развитието на облачните услуги и в частност IaaS, PaaS, както и от планиране и изграждане на Disaster Recovery и бекъп системи. В момента активно участва в няколко проекта за изграждане на облачна инфраструктура с международен обхват. 

  Светослав Христов

  Светослав Христов

  Мениджър „Бизнес развитие“ и председател на СД на Еволинк АД

  Светослав Христов, 41-годишен, е Мениджър „Бизнес развитие“ и Председател на СД на Еволинк АД. За 10 години на пазара, Еволинк успя да се наложи като една от водещите телекомуникационни компании в страната. Известна с иновативния подход при създаване на услугите си и взискателността към качеството им, дружеството спечели доверието на множество български и чуждестранни компании. Еволинк не е известна на широката общественост поради спецификата на услугите, които предлага, но добре позната сред ИТ средите в България. 

  Светослав е един от създателите на компанията, но е в Интернет бизнеса от 1998 година. Притежава магистърска степен по финансов мениджмънт в УННС и е специализирал Бизнес информатика в СУ. Той е един от двигателите за развитието на компанията в множество нови направления, сред които видео стрийминг чрез собствена CDN платформа, архивиране и възстановяване на данни в облака, мрежова сигурност и други.