Теми и панели

  IaaS: по-гъвкави и по-мощни корпоративни ИТ инфраструктури

  16 септември 2015, 10:30

  Според проучване, проведено от Infiniti Research, ръстът на инфраструктурата като услуга ще достигне 42% за следващите 5 години. Експертите са на мнение, че този ръст се обуславя преди всичко от необходимостта да се трансформират капиталовите разходи в оперативни, комбинирано със силен фокус върху непрекъсваемостта на бизнеса. 

  Заедно с това през последните няколко години инфраструктурата като услуга извървя сериозен път от технология, осигуряваща по-добра наличност и по-голяма производителност, до все по-масово възприемане на хибридния облак. Чрез комбиниране на услуги от публичен и частен облак, колокация и управляван хостинг, хибридните облачни модели предоставят гъвкавостта, мащабируемостта и производителността, от които днес се нуждае бизнесът. Според Гартнър това е причината до 2017 г. половината от предприятията да възприемат хибридна инфраструктура като решение за предоставяне на услуга. 

  Какви са тенденциите в IaaS, кога е моментът да се наеме инфраструктура като услуга, актуални ли са и защо хибридните облаци, какви са регулациите в областта? На тези и на още много други въпроси ще потърсим отговор по време на уебинар на 30 септември 2015 г.

  Акценти: IaaS – приложение, ползи, тенденции

  • Кога, как и защо да преминете към наета инфраструктура? Тенденции, приложение и ползи.
  • Какво трябва да уточните преди решението за преминаване към IaaS? Въпроси, които трябва да задете, и отговори, които е добре да получите.
  • Данните и тяхната защита, или какви са най-новите регулации в областта?
  • Хибридните облаци – комбинирани услуги за по-голяма гъвкавост. 
  • Облачни технологии за дейта център – виртуализация, непрекъсваемост на захранването и др.