Audio & Video

    Информираност на младите кадри за кариерните възможности на ИКТ сектора

    4 февруари 2015, 10:30