Предстояща дискусия
Календар

Интернет на нещата – пазар с огромен потенциал и възможности за бизнес

Какви са перспективите пред пазара на IoT, кои са областите, в които Интернет на нещата може да претърпи най-голямо развитие, какви ще са движещите сили за развитието на този пазар?

Киберпрестъпленията – предизвикателство за бизнеса и администрациите

Какви са най-новите кибератаки, как да реагират при инциденти с информационната сигурност, какви мерки да предприемат крайните потребители, да се защитят от киберпрестъпления

Интелигентният град, основа за цифровата икономика

Развитието на "умните градове" обхваща както намаляване вредните им емисии, така и по-ефективно планиране на публичния транспорт, пътната мрежа, по-ефективни среди за пренос на електрическа енергия, ВиК услуги, по-безопасна градска среда, по-бърза реакция